Välkommen till AB Klippans Båtmansstation

AB Klippans Båtmansstation är ett privat serviceföretag som arbetar med förtöjning och losskastning av fartyg i Göteborgs hamn, vilken är den största i Norden med en godsomsättning på ca 44 miljoner ton.  Sedan företaget etablerades 1911 har vår serviceverksamhet utvecklats från att endast omfatta förtöjningstjänster till att vara en mångfacetterad verksamhet inom hamnserviceområdet. Vårt kontor och hemmahamn ligger strategiskt beläget i Klippans Kulturreservat, i mitten av vårt verksamhetsområde, som består av ca 1,2 mil kajer från Torshamnen i väster till lastkajer utefter Göta Älv i öster.

Vi ställer stora krav på säkerhet och service, samt arbetar hårt för att AB Klippans Båtmansstation skall stå för kvalitet i total mening. Vårt motto är att "Befälhavaren kan lita på oss i alla väder".


Med ambitionen att ständigt vidareutveckla vår service mot Era behov är ni välkomna att kontakta oss för utökat samarbete.

Presentation av AB Klippans Båtmansstation i PDF fil.

 

Klippans Intranet

Produced and hosted by Data Martin i Kungsbacka